Ceník

Typ docházky: Cena za měsíc:
Dvoudenní 3150 Kč
Třídenní 4100 Kč
Čtyřdenní 5150 Kč
Pětidenní 6000 Kč
Dvě dopoledne 2100 Kč
Tři dopoledne 3000 Kč

 

Platby se posílají do 20. dne předchozího měsíce na číslo účtu 2000676229/2010 u Fio banky.

K ceně docházky je potřeba připočítat ještě stravné za obědy 42 Kč za den. Svačiny si děti nosí z domova. Stravné se účtuje zpětně.

Pro děti s trvalým bydlištěm v obci Senohraby, které nebyly přijaty do místní mateřské školy, je možné žádat o příspěvek na školné u obecního úřadu. O příspěvek lze žádat prostřednictvím Senohraby (nejen) sobě, z. s., prosím kontaktujte nás.