Jóga v jurtě

Pro děti hravě, pro dospělé s hlídáním. V březnu se k nám chystá z Brna lektorka kundalini jógy, terapeutka a masérka Hanka Přibylová.

Hanka bude cvičit jógu s dětmi i s dospělými. Aby si rodiče mohli v klidu zacvičit, rozhodli jsme se nabídnout vám hlídání vašich dětí během celé doby cvičení. S dětmi budeme buď venku nebo ve vedlejší chatičce, podle počasí, tmy a nálady.

Dětská jóga bude začínat v 16.00, jóga pro dospělé pak v 16:30.

Hanka Přibylová, masérka, terapeutka a lektorka

Hanka Přibylová, masérka, terapeutka a lektorka

„Na hodině si zacvičíme sestavu, která působí na koordinaci a regeneraci nervového systému a otevírání Srdečního centra. Budeme dbát na správné držení těla v jednotlivých pozicích a správný dech. Naučíme se relaxovat a meditovat,“ vysvětluje Hanka, co pro nás chystá, a dodává: „S dětmi bude hodina probíhat zábavnou formou, budu podporovat jejich tvořivost, hru, poznání sebe sama. Cvičení jógy děti spojuje hlouběji s jejich vnitřním já a rozvíjí intimní vztah s přírodním světem, který je obklopuje. Děti potřebují objevovat svět na vlastní pěst.“

Hanka je připravena poskytnout dětem citlivé, kreativní prostředí, aby mohly odhalit své vlastní pravdy. Když předvádějí různé zvířecí a přírodní ásany, zapojují svou mysl k hlubšímu poznání.

Hravost v srdci s kundalíni jógou

A co čeká dospělé? Kundalíni jóga je přibuzná s hatajógou využívá stejných pozic. A také využívá různých pozic rukou a prstů, pracuje se speciálními technikami dechu, důležitou součástí je práce s dechem a tělesnými uzávěry. Velmi podstatnou části je relaxace a meditace se zpíváním krásných manter. Probouzí naši životní energii, která se propojuje s naším vyšším vědomím, jsme kreativnější, zdravější a žijeme v harmonii a lásce.

„Na hodině si zacvičíme sestavu, která působí na koordinaci a regeneraci nervového systému a otevírání Srdečního centra. Budeme dbát na správné držení těla v jednotlivých pozicích a správný dech. Naučíme se relaxovat a meditovat,“ láká nás lektorka, která má ale zkušenosti s řadou dalších metod práce s lidským tělem.

Kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace

Hanka totiž pracuje také s terapií s hlubokými prožitky, kraniosakrální terapií. „Je to jemná, neivazní, hluboká a učinná forma uzdravování, která celostním a bezpečným způsobem napomáhá našemu tělu nalézt cestu k rovnováze, tedy návratu ke zdraví. Jedná se o velmi jemnou dotykovou techniku, která se zakládá na jemnohmotné úrovni,“ vysvětluje Hanka. Mezi pánví (os sacrum) a lebkou (cranium) existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu. Ten, tvoří spojení mezi kostí křížovou a lebkou.

Hanka do Senohrab přiváží také nabídku kraniosakrální terapie, v případě zájmu se ozývejte prosím na našich kontaktech.

Co terapie přináší

  • učí vnímat své tělo, své pocity
  • nastartovává samoléčící procesy v těle
  • ukazuje jak přirozeně dokážeme být ve svém těle
  • při hluboké meditaci napomáhá vstopit do podvědomí
  • pomáhá navodit pocit harmonie, pohody a životní energie
  • nastartovává změny v těle, ale i v životě, pokud jsme tomu zcela otevřeni
  • osvědčuje se při fyzických i psychických chronických i akutních stavech onemocnění

O lektorce: Bc. Hanka Přibylová – masérka aromaterapeutických, fyzioterapeutických technik, terapeutka kraniosakrální terapie cestou hluboké relaxace, lektorka kundalini jógy.